Skriva

Att komma igång med en text …

Att komma igång med en text …

Här är några tips för att komma igång.

  1. Planera
  2. Fyll på med idéer
  3. Skriv inledningen
  4. Skriv baksidestexten
  5. Använd testläsare
  6. Planera på nytt

Planera

Om du inte vet hur du ska planera, kan jag trösta dig med att jag har en fackbok på gång som handlar om HUR du ska planera ditt skrivande.

Själv planerar jag minutiöst – inte bara mitt skrivande utan min vardag. Det underlättar. Framför allt när det kommer akuta saker som gör att jag måste flytta på något inplanerat.

Fyll på med idéer

Skriv ner idéerna som ett enkelt synopsis. Eller gör en disposition där du skriver in ett antal rubriker som kan ligga till grund för din story.

Skriv inledningen

Tänk på vikten av att fånga läsaren redan i första meningen. Detta kan du läsa mer om i något av mina blogginlägg.

Skriv baksidestexten

Den kommer att hjälpa dig skapa dramaturgisk kurva, något som behövs för ditt skrivande. Baksidestexten fungerar också som ett enkelt synopsis utan att du avslöjar slutet.

Använd testläsare

Börja redan initialt att fråga vem som vill läsa din text. Det är berikande när andra läser och ger dig tips för att lyfta din text.

Planera på nytt

Tänk på att planering, synopsis mm är levande dokument. Du behöver uppdatera dem kontinuerligt och ständigt fylla på.

Lycka till!

Monica