Redigera, Skriva

Rensa texten från sambandsorden

Rensa texten från sambandsorden

Sambandsorden stoppar upp texten. Ord som ’dessutom’, ’också’, ’men’ och ’fastän’ signalerar att det kommer mer eller en invändning. Ordet ’eftersom’ förvarnar om orsak.

Dessa ord tar udden av vad du egentligen vill ha sagt och minskar spänningen för läsaren.

Exempelvis, om du skriver:

Henrietta böjde sig framåt i trapphuset. Kräktes av rädsla. Men …

Då förstår läsaren att hon trots allt drivs vidare framåt.

Det innebär att du således behöver stoppa texten i tid för att läsarens nyfikenhet ska väckas än större.

Övning – Gestalta en konflikt utan dialog

Testa ovanstående genom att gestalta en konflikt utan dialog. Den kan vara vardaglig eller dramatisk. Skriv sedan scenen där den utspelar sig. Låt personerna i scenen agera med ansiktsuttryck, gester och tankar, gärna interaktivt med miljön. MEN låt dem inte öppna munnen och kommentera något.

Skriv i 30 minuter, gärna 1,5 sida.

Ta en paus!

Redigera sedan bort alla sambandsord och se hur du därmed kan förhöja spänningen.

Lycka till!

Monica