Böcker, Skriva

Att anlita en lektör – några tips

Att anlita en lektör – några tips

Du behöver anlita en lektör för din romantext. Lektören ska kritisera texten såväl som dramaturgin mm. Risken är annars att du inte utvecklas.

Jag har jobbat både som lektör och redaktör. Låt mig reda ut begreppen och skillnaderna.

 

  • Lektören läser ditt manus och gör en bedömning där du får feedback med konstruktiv kritik, förslag på förbättringar, checkar dramaturgin, storyn, språk, gestaltning, karaktärer, perspektiv, dialoger, logiska luckor med mera. Språkliga kommentarer ger enbart vissa lektörer och således inget du kan förvänta dig.
    Du anlitar lektör för att utveckla ditt skrivande och förbättra dina chanser att få boken antagen av ett förlag. Lektörer som anlitas av förlaget ser till förlagets intresse och utgår då från om det är ett manus som passar in i deras profil och värt att ge ut.
  • Redaktören arbetar med manuset på detaljnivå när det gäller till exempel språk och meningsbyggnad. Redaktören fakta-granskar.
  • Korrekturläsaren gör ingen språklig granskning utan letar efter stavfel och andra skrivfel.
  • Språkgranskaren däremot, granskar språk och grammatik.

 

Innan du skickar ditt manus till en lektör bör du ha det helt klart, dvs färdigredigerat och i slutfas. Viktigt är också att du väljer rätt lektör. Be om referenser. Se till att du får en lektör som jobbar med den genre i vilken du har skrivit.

För att få ditt manus färdigt, behöver du använda testläsare innan du skickar till lektör.

När du skickar ditt manus till testläsare och lektörer, kan du ställa följande frågor:

  • Hur uppfattar du karaktärerna? Är de trovärdiga? Kanske rentav oförglömliga? Eller är de ytliga?
  • Hur fungerar storyn? Var blir det tråkigt? Var är det spännande?
  • Finns det något mer du vill veta i min berättelse?

Ju mer genomarbetat manus lektören får, desto mer konkret hjälp kan du få.

Ofta ingår ett skriftligt utlåtande på ca fem A4-sidor, men detta baserar sig på er överenskommelse och det pris du betalar för utlåtandet.

Givetvis är det upp till dig att följa de tips och utlåtande du får, men jag rekommenderar dig att verkligen fördjupa och grunna på vad som framkommit.

Det handlar framför allt om att bedöma skrivandets hantverk, vilket det finns färdiga modeller och metoder kring.

Lycka till med ditt skrivande!

Monica