Änglakort

Tacksamhet

Tacksamhet

Jag drog ett änglakort. Nog finns det mycket att vara tacksam för.

 

Att uttrycka tacksamhet är en kraftfull övning som kan hjälpa dig att uppskatta det du har och att fokusera på det positiva i ditt liv.

Så här stod det:

”Det här kortet har du fått för att änglarna vill att du i stället för oro ägnar dig åt tacksamhet.
Om du t ex klagar över din ekonomi attraherar dessa tankar större problem med ekonomin.

Ett av de absolut snabbaste och mest effektiva sätten är att rikta ditt fokus mot det du har i stället för det du tycker att du inte har.

Ta en stund och skriv ner allt och alla du känner dig tacksam för. Snart inser du hur lyckosam du faktiskt är, och dina positiva tankar attraherar ännu mer att känna dig tacksam för.”

 

Lycka till!

Monica