Böcker, Haiku, Skriva

Skillnaden mellan haiku, senryu och tanka

Skillnaden mellan haiku, senryu och tanka

Jag älskar att skriva dikter och ägnar mig gärna åt detta ett par gånger per vecka. Redan på 80-talet när jag tog examen i litteraturhistoria, fick jag lära mig skriva haiku. Jag fastnade direkt.

Idag skriver jag gärna både haiku, senryu och tanka.

Ibland frågar mina före detta kursdeltagare mig om skillnaden. Idag berättar jag därför lite kring detta.

Haiku

Haiku är ett japanskt versmått. Traditionell treraders haiku är med 17 stavelser (5-7-5). Numera finns det moderna haiku som har färre än 17 stavelser och är skrivna i flera olika former. Jag är gammaldags och gillar den traditionella haikun.

En haiku ska basera sig på naturen; ofta med anknytning till årstid där varje rad innehåller ett överraskningsmoment och erbjuder en distinkt bild. Gärna en vändning på sista raden.

Den bör inte skrivas med rim och inte ha några pronomen. Använd inte adjektiv och adverb.

Kylig december
Vinterträdgård med palmer
Inomhus blir utomhus

Senryu

Senryu är ett slags syster åt haiku, består också av tre rader med 17 stavelser (5-7-5) och ska inte rimma.

Skillnaden är att senryu inte behöver ha anknytning till naturen eller årstiden. Den tar ut svängarna mer och har gärna en humoristisk anknytning (vilket även en haiku kan ha, men det är ovanligare).

Målarstaffli-rop
Penseln viftar i luften
Färgerna ler glatt

Tanka

Tankan bör uttrycka en känsla. Dessutom består den av fem rader (högst 31 onji/stavelser uppdelade enligt 5-7-5-7-7.

De två sista raderna ska innehålla en reflektion på de översta.

Författaren ler
Redigerar fulskriften
En roman på gång

Refusering av förlag
Förminskar dagens solsken

Lycka till!
Monica