Böcker, Skriva

Perspektiv när du skriver

Perspektiv när du skriver

Utgå från din författarröst och hitta det perspektiv som talar till läsaren. Utifrån VEM synliggör du scenen?

Du kan skriva inifrån eller utifrån. Väljer du att skriva i JAG-form eller utifrån HAN/HON?

I min roman ”Porten till friheten” valde jag att skriva i HON-form. Detta eftersom mycket var baserat på en sann historia som annars skulle ha tagit på krafterna på mig.

Men i min spänningsroman med arbetsnamnet ”Nils Kalv” har jag valt att skriva i både Han/hon-format och i Jag-format. Detta eftersom jag inte vill att läsaren ska klura ut om mördaren är en han eller hon. Så allt som handlar om mördaren skriver jag i Jag-format.

Väljer du att skriva inifrån karaktären, får läsaren ta del av personliga iakttagelser, tankar och känslor. Men om du väljer utifrån får läsaren endast ta del av själva händelsen, dialogerna och de yttre iakttagelserna.

1a person inifrån

Då blir det mycket intimt. Allt sker genom karaktärens ögon och öron. Läsaren får ta del av allt som rör sig i tanke och hjärta.

Undvik dock ord som ”jag tänkte” – ja egentligen alla sinnesorden är tabu när du skriver.

2a person inifrån

Det är sällan böcker skrivs i du-form. Men detta kan förekomma när du läser brev etc.

3e person inifrån

Många böcker innehåller nära tredje-persons-perspektiv. Läsaren får följa scenen ur en viss persons perspektiv.

3e person objektivt med undertext

Ernest Hemingway skrev gärna i detta perspektiv. Han skalade av berättelsen så att läsaren fick gissa sig till vad som hände under ytan. Han var väldigt fokusera på att välja vad han ville att läsaren skulle veta och vad han skulle välja bort.

3e person allvetande

Med detta perspektiv kan du röra dig mellan intimitet och distans.

Prova dig fram

Tillåt dig att skriva utifrån ett perspektiv och byt sedan för att se och lära skillnaden.

Kom ihåg att du ALDRIG får byta perspektiv i en scen. Håll dig till ett – scenen igenom.

Lycka till!

Monica