Skriva

Karaktärisera!

“Karaktärisera”!

Introducera karaktären omedelbart och djupt. Men skapa ingen översikt över karaktären. Det kan du göra efteråt och i små portioner. Presentera din karaktär i form av en fysisk beskrivning. Några konkreta, idiomatiska detaljer för att få fart på fantasin. Inte för vagt.

Karaktärernas personligheter visar sig genom handling, reaktioner, inre monologer, dialoger. Aldrig via någon beskrivning.

Tänk på att många tillbakablickar gör historien ryckig. Kanske behöver du inte alla såvida du inte skriver utifrån tekniken “flätad text” (något som jag gärna använder i mina romaner).

Du karakteriserar genom att du låter läsaren dra egna slutsatser. Exempelvis:

  • Låt det ena beskriva det andra
  • Genom dialog och beats: vad de säger och gör
  • Visa via dialog och handling
  • Skriv om saker ur karaktärens synvinkel. Det kan vara prylar, väder, människors utseende, vanor etc.

Exponera din karaktär genom bakgrundshistorien. Skriv inte allt på en gång. Ge bara så mycket som behövs för scenen. Det går att få fram diskret i dialog, men håll utkik efter planteringar. Gäller även monolog!

Utmaning kan vara att introducera en ny kultur etc. Hur transporterar du läsarna till den nya världen? Jo, genom kultur-karakterisering! Genom att låta läsaren se världen i verkligheten med kraftfulla känslor! Lita på att dina läsare är intelligenta!

Checklista för “karaktärisering”

  • När en ny karaktär introduceras: Hur mycket tid, om någon, spenderade du på att beskriva honom?
  • Karaktärshistorier. Kan något klippas bort?
  • Vilken information behöver dina läsare för att förstå historien? När behöver de den?
  • Är informationen som en föreläsning? Skriv om!
  • Finns dialogen där enbart för att ge information?

 

Lycka till

Monica