Böcker, Skriva

Sju nivåer för ditt skrivande

Sju nivåer för ditt skrivande

Idag tipsar jag om viktiga faktorer för ditt skrivande!

Låt oss jämföra med att bygga ett hus. Ofta fångas vi av exteriören för ett hus exempelvis.

Därefter kommer intresset eller ointresset för interiören. Vilken berättelse blir det om du väljer ovanstående hus? Blir det en annorlunda berättelse om du väljer byggnaden till höger respektive vänster?

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi tänker oss att storyn är ett hus, hur skulle då uppbyggnaden se ut, dvs själva ritningen?

Kanske så här:

 • En vision av huset vi vill bygga
 • Låt oss kalla detta för en Global byggnads-genre
 • Global byggnads-genre är således den stora bilden av huset
 • Genren är en kritisk fas. Du kan inte vända tillbaka och bygga något annat om du upptäcker att det blir fel hus

Således kan du inte bara hamra ihop ett hus, hur som helst. Du måste ha tydliga värden under själva fasaden. Samma sak gäller ditt manus. Om inte, brinner intresset för din roman snabbt ut hos läsaren. En episk berättelse behöver ingredienser som:

 • Status
 • Moral
 • Miljö
 • Kärlek
 • Skräck

Ovanstående behövs oavsett om du har action i storyn eller ej. Vad mer behövs för att bygga ett hus? Du behöver:

 • ha elektricitet, rörläggning och ventilation
 • dimensionera rummen, göra köket användarvänligt, bygga matplats, badrum, sovrum mm
 • rummen behöver tapetseras och målas i förhållande till vem som ska bo där (want, need, desire)
 • måste ta hänsyn till sociala lagar, normer, koder för att huset ska passa in i området, såväl som säkerhet, privatisering och kultur

Om vi jämför ovanstående punkter med att bygga din story, behöver du:

 • Huset behöver ha elektricitet, rörläggning och ventilation
  Läsaren måste få höra, känna och se upplevelser från din roman
 • Du behöver dimensionera rummen, göra köket användarvänligt, bygga matplats, badrum, sovrum mm
  Skelett-scener konstrueras
 • Rummen behöver tapetseras och målas i förhållande till vem som ska bo där (want, need, desire)
  Status, moral, miljö läggs till i berättelsen
 • Du måste ta hänsyn till sociala lagar, normer, koder för att huset ska passa in i området, såväl som säkerhet, privatisering och kultur
  Action, kärlek och skräck ska in i storyn

Med andra ord, behöver storyn både

 • Styrande och
 • Genererande genrer

Vad är styrande genrer?

Du behöver tydliggöra status, hierarkier, identitet och hur läsaren ska ”se” din karaktär. Hur upplever omgivningen din karaktär? Vad är karaktärens moral? Är hen karismatisk, modig eller feg? Hur värderas hen i övriga sociala sammanhang?

Vad är genererande genrer?

Jo, det är själva beteendet hos din karaktär. Hur agerar din karaktär i olika sammanhang? I vilka sammanhang blir hen kär? Hur löser hen problem?

Skapa en stor tabell att utgå ifrån

Denna sammanställning kan du använda när du skriver, dvs 20 kolumner som representerar:

 • 4 kvadranter av storyn
  • Den initiala kroken
  • Mitten
  • Andra vändningen där du bryter ner storyn
  • Slutet (klimax) och avtrappningen
 • 5 budord för varje kvadrant
  • Initiala incidenten
  • Vändpunkter med progressiva komplikationer
  • Krisen
  • Klimax
  • Lösningen
 • 15 rader och 300 databoxar som representerar:
  • 20 generaliserande beskrivningar över de 5 budorden för varje kvadrant
  • 20 scenpunkter för varje kvadrant
  • 20 specifika beskrivningar av de 5 budorden
  • 20 generaliserande beskrivningar av status
  • 20 specifika beskrivningar av de styrande genrerna
  • 20 generaliserande beskrivningar av moralfrågor i skelettet
  • 20 specifika varianter på beskrivningar av moralfrågor
  • 20 generaliserande varianter på miljön
  • 20 specifika varianter på miljön
  • 20 generaliserande varianter på actions
  • 20 specifika varianter på actions
  • 20 generaliserande varianter på kärlek
  • 20 specifika varianter på kärlek
  • 20 generaliserande varianter på skräck
  • 20 specifika varianter på skräck

Ett gigantiskt bygge som du ritar upp INNAN du startar ditt skrivande. Själv har jag en stor analys som bygger på denna kunskap. Den analysen gör jag som sista punkt när jag redigerar mitt manus. På så sätt kvalitetssäkrar jag att allt kommit med.

Lycka till med ditt skrivande!

Monica