Skriva

Hur ska du lyckas bli utgiven?

Hur ska du lyckas bli utgiven?

Ja du, detta är ingen lätt fråga att besvara. Efter att ha givit ut alla mina böcker, i dagsläget är det 70 fackböcker, en roman, två barnböcker, många novellantologier, kan jag konstatera att det är ett nålsöga du ska igenom.

Antologierna når du lättast genom novelltävlingar som jag varmt rekommenderar.

När det gäller utgivning av böcker bör du tänka igenom följande.

Förlag

Välj ut HUR du ska ge ut din bok. Det finns några val du kan göra:

  1. Traditionella förlag
  2. Hybridförlag
  3. Print-on-demand
  4. Egenutgivning

Även om du skickar manus till traditionellt förlag och får avtal, kan du inte vara säker på att få betalning för din bok. Det finns tyvärr många förlag som inte gör tillräcklig marknadsföring utan du måste själv lägga hela din själ i detta för att få in några kronor. Kom ihåg att det kan ta månader, ja kanske år, att få besked på om din bok ska ges ut av ett förlag.

Väljer du ett hybridförlag får du punga ut med pengar för allt. Räkna med att det kan kosta mellan 45.000 och 100.000 kronor. Gör noga kalkyl. Hur många böcker måste du sälja för att göra en break even, dvs börja tjäna pengar på boken?

Väljer du print-on-demand, behöver du inte betala mängder för din bok men å andra sidan tjänar du inte lika stora pengar på den när de säljs.

Slutligen väljer du egenutgivning, behöver du köpa in alla yrkestjänster som boken förtjänar, hitta tryckeri och även distributionstjänster.

Redigera noga

Städa noga ditt manus innan du skickar in det.

Personligen lägger jag ca 17 redigeringsrundor på mina böcker. Du börjar kanske med några testläsare och ber dem återkoppla till ditt manus – på olika sätt.

Sedan behöver du troligtvis en lektör som läser och ser om ditt manus är trovärdigt. Var beredd på att detta kostar pengar.

När du får tillbaka synpunkter från testläsare och eventuell lektör, fixar du ditt manus. Sedan startar de redigeringsrundor som du har tänkt. Behöver du stöd i redigeringen, rekommenderar jag boken Redigera framgångsrikt. Här kan du läsa mer om den: Redigera framgångsRIKT (bod.se). Kontakta mig om du vill köpa boken med rabatt.

Formge ditt manus

Innan du skickar in ditt manus till något förlag behöver du formge detta. Det kan du göra OM du har kunskap i layout. Vill du ha tips, kan du köpa min Handbok i textproduktion som berättar vad du behöver tänka på. Kontakta mig så får du lite rabatt. Här kan du läsa mer om boken:

Handbok för textproduktion – Layout, design och formgivning (bod.se)

Du behöver:

 

  • Välja rätt teckensnitt (både för rubriker och brödtext). Rubriken ska vara med linjärt snitt och brödtexten med sans seriffer.
  • Välja rätt storlek på texten
  • Tillse att raderna har rätt längd (de får ALDRIG överstiga 13 cm)
  • Numrera sidorna
  • Skapa titelsida med titel, ditt namn osv

Skicka manuset i rätt format

Läs noga på förlagets sida om hur de vill ha manuset. En del vill att du skickar i Word-format, andra i PDF-format. Fortfarande vill några förlag ha manuset i pappersform.

Följebrevet

Det ska vara lika åtråvärt som en jobb-ansökan.

Beskriv kortfattat vad ditt manus handlar om (endast några få meningar) och sedan berättar du kortfattat om dig själv. Kanske delger du förlaget varför du vill ge ut boken. Har du någon special-kompetens som är värdefull för just den här boken? Annars tar du inte med detta.

Förlagsavtalet

Var noga med detta. Det finns många variationer på avtal. Jag har sett de flesta.

Lycka till!

Monica