Skriva

Dialog-tips

Dialog-tips

Dialogen är viktig när du skriver. Här är några användbara tips.

Det viktigaste i dialogen är inte vad som sägs utan HUR.

Enligt experterna är det bara 10% av orden som förmedlas i dialogen och sällan fråga-svar-dialog. Det är tonfallet, gesterna och minerna som dominerar. Undantag är givetvis förhör och psykologsamtal.

Här är några olika typer av dialog.

Direkt dialog

Karaktärerna talar verkligen med varandra.
Ex: Den ene berättar om sin upplevelse av något som skett dem båda. Den andre svarar sanningsenligt.

Symbolisk dialog

Karaktärerna talar om allt annat än det som de verkligen vill säga.
Ex: Den ene tilltalar den andre i något som egentligen inte är det viktiga. Kanske retar sig den ene på att den andre kramar tandkrämstuben på ett oacceptabelt sätt men väljer att säga något helt annat.

Undvikande dialog

En av karaktärerna styr samtalet bort från det viktiga som borde sägas. Kanske låtsas de inte förstå varandra.
Ex: En karaktär låtsas missförstå eller inte förstå De får helt enkelt inte kontakt.

Icke-kommunikativ dialog

Karaktärerna talar förbi varandra. Så sker ofta även i verkligheten. Vi har olika uppfattningar och kunskap om saker och ting. Kanske blir den ene inte trodd.
Ex: Karaktären försöker övertyga polisen om något men polisen menar att karaktären är en idiot.

Projicerande dialog

Karaktärerna tolkar den andres ord utifrån sitt eget sätt att se på det hela. Allt vad de bär på och brottas med, projiceras i dialogen.
Ex: Karaktären har mindervärdeskomplex och tolkar allt som den andre säger baserat på detta.

Knäckebröds-dialog

Används inom filmvärlden. Se exempelvis filmen Pulp fiction. Handlingen och dialogen ligger på olika plan.
Exempelvis kan det vara en spännande handling med en kallpratande dialog.

Använd de olika dialog-formerna i ditt manus

Du kan blanda de olika formerna och skapa spänning och undertexter i ditt manus.

Lycka till!

Monica