Skriva

Hitta din författarröst

Hitta din författarröst

Hur ska du hitta din röst?

Ditt språk har du inom dig. Det visar vem du är, dina erfarenheter, könet, bakgrunden, geografiskt ursprung, ålder osv.

Tipset är således att skriva mycket och ofta!

Tänk på följande:

 1. Ordvalet
  Använd ditt ordförråd. Glöm inte göra en läsbarhetsanalys på din text. Då ser du om du upprepar vissa ord och kan i stället använda synonymer.
  Glöm inte göra dig av med din ”bebisar”, dvs onödiga ord som kanske dyker upp i tid och otid. Små ord som ”så”, ”ju” osv.
 2. Låt orden skapa bilder
  Är din text bildrik? Glöm inte gestalta genom att använda ALLA sinnen.
  Använder du metaforer eller liknelser?
  Glöm inte rensa bort klichéer.
 3. Hitta textens rytm
  Rytmen skapas av styckeindelningen.
  Lyft ut viktiga meningar. Exempelvis:
  Hon tittade ut genom fönstret.
  Där stod några kommunalarbetare. De grävde upp allmänningen för att anlägga en gungställning på lekplatsen.
  Du kan även skapa rytm med skiljetecken, exempelvis:
  Hon tittade ut genom fönstret.
  Hon, tittade ut genom fönstret.
  Hon tittade, ut genom fönstret.
  Hon tittade ut, genom fönstret.
  Lägg märke till att betoningen blir olika beroende på kommatecknet.
 4. Läs texten högt – eller använd exempelvis Words uppläsningsfunktion
  På så sätt ’hör’ du din författarröst tydligare.

Lycka till!

Monica