Böcker, Skriva

Radera ’kelgrisarna’

Radera ’kelgrisarna’

Kom ihåg: Utelämna onödiga ord.

Flertalet av oss har favoriter och kelgrisar. Själv skriver jag gärna ord som ’ju’ och liknande. De behövs ytterst sällan.

Om du inte redan skapat en lista över onödiga ord, en så kallad ”småordslista”, bör du göra detta nu. Genom att ha en sådan kan du nämligen söka på respektive ord och sedan enkelt radera dessa.

Till alla mina läsare av boken REDIGERA FRAMGÅNGSRIKT, har jag lagt upp en färdig lista som de kan hämta på min sajt.

Lycka till!

Monica