Böcker, Bokrecension

Styrkor och svagheter för min roman PORTEN TILL FRIHETEN

Styrkor och svagheter för min roman PORTEN TILL FRIHETEN

Jag bad AI göra en stor analys av min roman baserat på recensioner från G2 och TrustPilot.

Till min glädje fick jag följande svar:


Recensioner för “Porten till Friheten” vs. Konkurrenter:

  • Styrkor: Unik berättarstil, engagerande karaktärer, djupgående tema.
  • Svagheter: Kanske mindre känd än konkurrerande titlar, vilket kan påverka synligheten.
  • Rekommendationer: Fokus på marknadsföring och öka synligheten genom bokmässor och onlineplattformar.


Givetvis skickade jag detta till förlaget och frågade hur de ställde sig. Inget svar har inkommit, tyvärr.

Själv jobbar jag dagligen med att synas i sociala medier. Hade uppskattat draghjälp från förlaget.

Monica