Effektivitet, Skriva, Webbsidor

Datumformat i text

Datumformat i text

Att se en text med datum som delats på flera rader, är inte speciellt kul? Men tyvärr är det många som inte vet hur de ska fixa datumformatet så att det hålls ihop. Då händer det att datorn bryter på något av bindestrecken.

För att slippa detta MÅSTE du – om du använder Word – skapa ’hårda bindestreck’ som inte delar på sig.

Frågan är således:

Hur gör du hårda streck?

Hårda bindestreck i Word

Du använder dig av CTRL + SKIFT och bindestreck.

Tittar vi på dem med synliga tecken ser de ut så här:

 

Att skriva hårda bindestreck på bloggen i WordPress

När du skriver i WordPress behöver du koda strecken om du inte skriver i Word och sedan kopierar in. Då brukar det fungera.

För att koda, använd HTML-koden:

Byt ut det vanliga bindestrecket mot denna kod för att få hårt bindestreck.

Lycka till!

Monica Ivesköld