Skriva

Karaktärsprofiler

Karaktärsprofiler

Skapa karaktärsprofiler för din roman, dvs

 • Huvudpersonen – protagonisten – den viktigaste karaktären i din roman
 • Antagonisten – vem är hen och vad vill hen?
  • Vilken är hens motivation?
  • Din antagonist behöver inte låta, vara och agera elakt
  • Skapa en bakgrund så att läsaren förstår varför antagonisten beter sig på detta sätt
  • Få gärna läsaren till att sympatisera med din antagonist
 • Viktiga sidokaraktärer
 1. Vilka är dina karaktärer?
 2. Vad vill de?
 3. Varför vill de ha det?
 4. Vad hindrar dem att uppnå detta?
 5. Vad kommer hen att göra för att eliminera hindret?
 6. Ditt uppdrag för idag är att slutföra dina grova karaktärsprofiler.

Fokusera inte på detaljer!

Kom ihåg att dina karaktärer utvecklas. Inget av det som du således tar upp är ”hugget i sten”. Skriv ner vad de är, vill och varför – just nu.

Håll allt enkelt. Överdriv inte med en massa karaktärer som läsaren inte kan hålla reda på. Slå ihop alla kusiner till en osv.

Använd distinkta namn för varje karaktär. Tillåt dem att se olika ut, tala på olika sätt osv.

Lycka till!

Monica