Böcker, Må bra, Utveckling

Låt ditt inre skapa förändring på ditt yttre

Låt ditt inre skapa förändring på ditt yttre

Ja, låt ditt inre förändra ditt yttre!

Men glöm inte fortsätta mot dina mål (på utsidan).

På rädslonivå 1 går du från rädsla till självförtroende, från ängslan till lättnad eller från tvekan till handling.

Så vad väntar du på?

På nivå 2 måste du börja mäta din förändring utifrån hur hela din kategori i livet har ändrats.

På nivå 3 gör du en överenskommelse med dig själv i vilken du skriver en not om att du verkligen vill förändras. Du kommer då att behöva både strategi och teknik för detta samt se på det utifrån ett nytt perspektiv. Som exempel kan jag nämna att om du har huvudvärk och i stället för att ta en huvudvärkstablett, börjar du analysera din livsstil. När värken släpper, har du kanske uppnått din förändring. Men det är betydligt bättre att börja med pillan och SEDAN analysera.

Ett slutligt viktigt budskap är:

Tala så att folk vil lyssna och lyssna så att folk vill tala”

Det finns faktiskt en bok i ämnet:

Lycka till med din förändring och att uppnå allt det som du drömmer om!

Monica