Kommunicera, Skriva

Konsten att citera

Konsten att citera

Det är mycket viktigt att du verkligen ordagrant citerar och återkopplar till källan. Annars finns risk att du gör dig skyldig till plagiat – och det kan kosta.

Läsaren ska aldrig tveka kring om det är dina ord eller ett citat.

Korta citat

Ett kort citat (mindre än ett par rader) kan göras i den löpande texten och förses då med citationstecken och en referens med sidhänvisning. Ett exempel:

Så här sjöng han: ”Karolina Kunni Gunda, Karlsson ifrån Levalunda, Hon for till Karlskrona” och barnen applåderade.

Långa citat

Längre citat skrivs som ett separat stycke med blankrad före. Då kan det se ut så här:

Han stäm­de upp i den småfräcka visan:

”Karolina Kunni Gunda
Karlsson ifrån Levalunda
Hon for till Karlskrona
För att som matrona
Hjälpa till med ditt och datt i hushålls väg

Att det kunde gå så galet
Att det kunde va så farligt
Kunde man ej ana
När hon efter bana
Efter lokomotivet for”

Klamrar

Ibland kanske du vill infoga en förklaring eller kasta om några ord i en citerad text. Då markerar du detta med klamrar (hakparenteser). Exempelvis:

Så här sjöng han: ”Karolina Kunni Gunda, Karlsson ifrån Levalunda, Hon for till Karlskrona” och barnen applåderade. [Det kallades kura skymning på den tiden.]

Längre citat med utelämnade ord

I ett längre citat kan du vilja utelämna ord eller hela meningar. Detta markeras då med tre punkter (kallas för elips):

Så här sjöng han: ”Karolina Kunni Gunda, Karlsson ifrån Levalunda, Hon for till Karlskrona … Och man såg me’ samma, Att hon snart blev mamma …” och barnen applåderade.

Enkla citationstecken

Citat inom citat anges med enkla citationstecken för att undvika missförstånd. Exempelvis:

Amiralen reste sig och sa: ”Jag vill påpeka att ’kaptenslöjtnant’ inte är en officersgrad.”

Lycka till med citerande!

Monica