Skriva

Point of view (POV)

Point of view (POV)

Vad är POV (eller VEM är POV)?

Hur du skriver om din fokusperson i berättelsen. Vi brukar benämna detta perspektivperson.

Exempelvis om du tittar på bilden ser du två personer. Det är endast EN av dem som kan vara perspektivpersonen (POV) i scenen. Och hur skriver du om hen, dvs vilket perspektiv väljer du?

Första person = Jag, talar till läsaren: berättaren är en karaktär, inte författare.
Fördelar med första person: intimitet, läsaren är i karaktärens huvud, du visar världen genom karaktärens ögon.
Nackdelar: du kan förlora i perspektiv, kan inte visa sådant som karaktären inte vet, kan begränsa din plott-utveckling.

Det blir stökigt om du byter POV i din berättelse.
Men undantag finns. I min spänningsroman, exempelvis, har jag skrivit mördarens perspektiv i första person (eftersom jag inte vill avslöja om det är en han eller hon) medan resten av karaktärernas perspektiv är skrivet i tredje person (han/hon).

Tredje person = han/hon: balans mellan första person och allvetande. När du beskriver vad som händer visar du dina karaktärers ordförråd. Läsaren får uppleva karaktärernas historia och sensibilitet.

Allvetande = berättaren som vet allt (ibland flugan på väggen): Berättelsen kommer inte från någons huvud, gammalt sätt att skriva, kan lägga till saker som ingen karaktär känner till, förlora i intimitet.

Hur skapar du intimitet

Genom att låta karaktärens känslor färga beskrivningen.
Du berättar om liknande fakta från olika håll, olika känslor, olika beskrivningar, beroende på vem som är POV.

Tillåter läsaren att uppleva karaktärernas språk, sevärdheter, ljud, historia, utbildning, kultur, personlighet och humör.
Beskrivningen för berättelsen framåt, även om det är subtilt. Låt karaktärernas stämningar färga berättelsen och fånga känslorna.

Endast en POV i scenen. Blanda aldrig!

Ibland kan inre monolog vara intressant för att berätta om känslor hos POV-personen.
Låt övriga karaktärernas känslor komma ut via dialog och handling.

Checklista för POV

  • Endast en POV i scenen – gå från huvud till huvud i olika scener/kapitel
  • Är språket lämpligt för din POV-karaktär?
    Ändra så att det passar!
  • Beskriver du hur karaktären mår?

Lycka till med din POV!

Monica