Skriva

Skriva krönika

Skriva krönika

Vad är en krönika och hur skriver du den?

En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Det är viktigt att den verkligen är personlig. Den måste innehålla dina tankar och kommentarer.

En krönika kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att tänka på.

Ämnet

Du kan skriva om vad du vill. Här är några tips.

 • Bland dina morgonflingor upptäcker du en bit gummi. Då kan du reklamera flingorna och hoppas på nya.
 • Kanske ser du något på stan som du vill rapportera om. Det kan vara något som du anmäler till en tidning eller polisen.
 • Eller varför inte recensera en bok eller film. Det brukar jag göra VARJE vecka.

Ja det finns många olika möjligheter att skriva en krönika.

Händelsen (ämnet) ska väcka tankar och känslor hos läsaren. Krönikan ska vara personlig och gärna anknuten till något regionalt eller lokalt. Sedan behöver du argumentera och diskutera kring händelsen.

Inledningen

Skriv inledningen så att läsaren blir bekant med ämnet och händelsen. Du behöver inte presentera händelsen i ingressen men läsaren måste snabbt inse vilket ämnet är.

Ingressen

Två till fem meningar skrivs för att väcka intresse hos läsaren. Använd aktiva verb och skriv gärna i presens (nutid).

Argumentera

Du behöver argumentera vad du skrivit – både för och emot. Beskriv händelsen och dina tankar samt känslor kring den. Lyft tankarna till ett generellt plan, förklara varför du reagerar och hur du tycker om händelsen. Argumentera för din åsikt. Var tydlig och övertygande. Glöm inte att det finns motargument. Leta upp dem och bemöt dem i din text.

Avsluta

En bra avslutning blir en knorr på din krönika. Anknyt till inledningen, gärna med finess, kanske med ett ordspråk, en liknelse eller metafor. Avsluta med att framföra ditt budskap ännu en gång.

Checklista krönika

Du kan skriva fritt, använd din fantasi. Var engagerad när du skriver. Kommentera händelsen, skapa känslor och när du är klar, kontrollera mot nedanstående punkter.

Har du:

 • hittat en vardagshändelse som du reagerat på?
 • skrivit en kort intresseväckande inledning?
 • förklarat hur och varför händelsen berört dig?
 • lyft frågan till ett större sammanhang?
 • argumenterat för din sak?
 • tänkt på vilka motargument som finns och bemött dem?
 • knutit ihop krönikan med en avslutning?
 • tänkt på vem som ska läsa texten och anpassat språket efter läsaren?
  • och använt ett språk som du känner dig bekväm med?
 • läst igenom och kollat stavfel och grammatik?

Lycka till!

Monica