Hypnos och mental träning

Meditation – lämna gammalt bakom dig

Meditation – lämna gammalt bakom dig

Detta är en av mina mentorer inom Chi Neng Qigong. Patricia finns i Holland. Jag har gått många utbildningar för henne – speciellt under tiden som jag certifierade mig inom qigong.

Här delar jag med mig av ett tips för meditation. Om du tittar på Patricias ställning, så ser du att hon halvsitter. Övningen heter “Tre centers förening” och är en meditativ qigong-övning.

Viktigt vid meditation

Så här måste du tänka när du mediterar!

Tillåt dig att inte vara en person, en sak, eller på någon plats utanför tid ochrum. Var helt medvetande i nu:et. Medvetandet är materians epifenomen. (Så här står det i Wikipedia: Epifenomen är ett sekundärt fenomensom uppträder vid sidan av ett primärt fenomen. Ofta finns ett orsakssamband mellan fenomenen: epifenomenet är en konsekvens av det primära fenomenet. Inom medicinen innebär epifenomen att det inte finns ett samband mellan två fenomen: ett epifenomen kan inträffa oberoende, och kallas enbart epifenomen därför att det inte är det primära fenomenet som studeras.)

Det osynliga fältet kallas oftast för kvantfält. Där finns inget ljus, inga föremål, inga människor, inga saker, inget medvetande. Det är en kärleksfull intelligens, en intelligent kärlek. Ett frekvensfält.

När du överlämnar någon aspekt av ditt fysiska jag till att gå samman med ditt större, mentala jag, när du börjar interagera med det och överlämnar dig till det, kommer du att uppleva mer av dig själv. De olika delarna i hjärnan som har ett neurologiskt nätverk tilldelat till något, och alla känslor och energier som är fångade i din kropp och till din tidigare verklighet kommer att bli organiserade.

I början kommer detta att kännas onaturligt.

Jag minns min frustration när jag gjorde meditation i rörelsen Tre centers förening. Det tog på krafterna. Tankarna for som tvätt i en tumlare.

Du måste tillåta det som är onaturligt. Och om du upprepar det, kommer den obekanta känslan att omvandlas till energi och då kan du kalla tillbaka energin från din tidigare verklighet.

När du återkallar energin till dig bryter du banden med din tidigare verklighet och den befriande energin blir lite kaotisk. Delar av ditt liv kommer att falla sönder eftersom du tar  uppmärksamheten ifrån det. Försök inte kontrollera det utan släpp allt och bara VAR!

Om du fokuserar på det kända, det välbekanta, blir du medveten om att du gör så. Bli inte arg, frustrerad. Det är tanken du behöver komma bortom.

Blir du vaksam och otålig och hjärnan går in i hög betanivå, kommer du att vilja öppna ögonen för att se om din verklighet fortfarande är kvar.
Bemästra det! För bakom det finns din frihet.
Det krävs energi att bryta banden. När du mediterar ska du vara i meditationen till 100%.

Tillåt dig bli knuffad ut i det okända.  Om din kropp producerar smärta (vilket min gjorde vid de första tillfällena), är det eftersom den försöker ta kontrollen från dig. Du måste ignorera smärtan. Överlämna den till nu:et.

Ta av dig glasögonen (om du använder sådana) och klockan, innan du börjar. Lämna tiden bakom dig.

Sätt på någon vacker musik under tiden. Släpp alla tankar!

Lycka till!

Monica