Böcker, Skriva

Hur du skriver en överraskande bakgrundshistoria

Hur du skriver en överraskande bakgrundshistoria

De flesta böcker börjar vid ett dramatiskt ögonblick för en karaktärs liv, precis som de flesta pjäser. Hur skriver du en bakgrundshistoria som innehåller de viktigaste händelserna som formar karaktären utan att skriva om onödiga detaljer?

Du har skapat din story och dina karaktärer samtidigt som du vet vad som har hänt i deras förflutna. När du lägger till de viktiga bitarna av bakgrundshistoria, kämpar du kanske för att göra det tillräckligt intressant för läsaren. Du är inte ensam. Många författare tampas med bakgrundshistorien.

Ofta får vi bakgrundshistorien i en prolog. Detta saktar ner farten i storyn och det blir då en massiv informationsdump som vi egentligen inte vill ha. Risken är att läsaren tröttnar omgående. Och det vill du inte.

Vad är bakgrundshistoria?

Bakgrundshistorien är något som påverkar din karaktärs omständigheter eller val. Den innehåller händelser som påverkar de beslut karaktären fattar. Ett slags personlig historia. Du behöver begränsa detaljerna till den del som avser berättelsebågen.

Varför det är viktigt att skriva en effektiv bakgrundshistoria?

I slutändan måste du använda lite bakgrundshistorien i din berättelse för att tillfredsställa läsaren. Fängslande bakgrundshistorier ger djup till dina karaktärer. De blir verkliga personer för läsaren. Tänk så här:

  1. De förbättrar karakteriseringen – ger mer trovärdiga karaktärer.
  2. De höjer insatserna – får läsarna att bry sig om hur en karaktär vinner eller förlorar.
  3. De fördjupar din berättelsevärld – gör att berättelsen upplevs som det verkliga livet.

Gör så här för att förbättra bakgrundshistorien

Ett sätt att förbättra din bakgrundshistoria är att använda strukturen för att ge karaktären liv. Vilka element utgör denna struktur?

  • Plats: En region eller stad, eller specifikt, till exempel ett hus eller ett rum.
  • Tid: Detta kan vara som i historisk fiktion, tid på dagen, tid på året etc.
  • Kontext: Kultur, utrymme eller föremål påverkar alla människors val och handlingar.
  • Humör eller atmosfär: Känslan som skapas av andra element, typ en mörk skog på natten, jämfört med ett ljust vardagsrum under en fest.

Hur du använder ovanstående för bakgrundshistorien

Världen och hur vi interagerar med den kan avslöja karaktären, relationer mellan karaktärer eller viktiga händelser i din berättelses värld – både tidigare och nuvarande.

 

Genom att använda detta kan du avslöja bakgrundshistoria utan att fastna i långa beskrivningar av det förflutna. Här är tre sätt att använda inställningen för att avslöja bakgrundshistorien.

Använd ovanstående för att visa läsaren en viktig händelse i karaktärens förflutna

Ovanstående punkten kan utlösa ett minne som hjälper läsaren att förstå var din karaktär kommer ifrån och varför hen agerar som hen gör.

Du använder detta för att visa kontrasten mellan exempelvis en plats där hen är nu jämfört med tidigare.

Genom att använda specifika ordval får läsaren en upplevelse av platsen där karaktären befinner sig. Det påverkar läsarens sinnen: visuella, känslor och lukt/doft.

Upplevelsen kan kopplas till minnet. Exempelvis bullret, ett leende från någon, musiken eller en viss dessert/frukt. Återigen påverkar detta läsarens sinnen: ljud och syn.

Använd ovanstående för att visa förhållandet mellan nu och då

Med den här tekniken använder du ovanstående för att driva karaktärer mot varandra eller mot huvudpersonen, till exempel en före detta fru/man, en älskad eller oälskad släkting.

Läsaren får kunskap om vad hen gillar och ogillar.

Använd ovanstående för att anspela på en viktig händelse

Den viktiga händelsen kan vara ett krig som hände tidigare och fortfarande påverkar karaktären. Eller en terroristattack, alternativt en flytt. Kanske är det en spricka i familjelivet.

Denna typ av bakgrundshistoria tilltalar läsaren, oavsett om det är fantasi, historiskt eller samtida. Se till att den viktiga händelsen från det förflutna påverkar din karaktär i nuet.

Visa läsaren exempelvis att det har varit någon form av strid, att byggnaden delvis förstördes och att människor dog. Återigen, genom att använda olika sinnen – beröring, syn och lukt/doft – får läsaren en tydligare bild av vad som står på spel – vad har gått förlorat och vad behöver uppnås?

Övning

Hitta en bakgrundshistoria eller en miljö i ditt manus. Fundera på hur du kan förbättra scenen genom att slå samman bakgrundshistorien och miljön för att avslöja mer om karaktären och insatserna. Exempelvis om din karaktär går genom en mataffär där hen tidigare upplevde ett väpnat rån.

Avsätt femton minuter att skriva scenen.

Lycka till!

Monica