Skriva

10 användbara tips för att bli bättre på korrekturläsning

10 användbara tips för att bli bättre på korrekturläsning

Här är några användbara tips för korrekturläsningen. Tänk på att läsa noggrant för att bli trovärdig.

 1. Läs långsamt
  Tänk på att du egentligen vet vad där ska stå. Omedvetet rättar du då felaktigheter i hjärnan. Kom ihåg att aldrig läsa texten samma dag som du skrivit den.
 2. Läs högt
  Du har då möjlighet att lättare höra om någon meningsuppbyggnad är felaktig. Om du stakar dig i läsningen, är det lämpligt att rätta eller ändra i texten. Den ska flyta smidigt.
 3. Läs gärna på papper
  Skriv ut texten och ta den med dig. Sätt dig bekvämt och läs noggrant. Du ser felen lättare om du har texten utskriven.
 4. Byt format på texten
  Om du har använt formatmallar, rekommenderar jag att du byter format, dvs teckensnitt och storlek, på normaltexten (brödtexten). På så sätt ser du eventuella missar.
 5. Läs i omgångar
  Tänk på att ögat tröttnar. Läs därför i omgångar. Var noga med att aldrig ha rader överstigande 13 cm. Större radlängder orkar nämligen inte ögat med. 13 cm innebär att du, om du väljer 12 punkters text, inte överstiger 58-63 tecken per rad.
 6. Läs rubrikerna
  I min fackbok HANDBOK FÖR TEXTPRODUKTION (Handbok för textproduktion – Layout, design och formgivning (bod.se)), kan du lära dig det mesta om rubriker.
  Rubriken är ingen överskrift.
  Skapa lockande rubriker.
  Använd ALDRIG versaler.
  Använd gärna nyckelord i rubriknivå 1, sammanfattningar i nivå 2 och frågor i nivå 3.
 7. Bildtexter
  Se till att dina eventuella bilder har bildtexter om det inte tydligt framgår av texten varför bilden finns där.
 8. Missa inte sidnumrering och huvud/fot-texter
  Checka att dessa stämmer överens.
 9. Låt någon annan vara korrekturläsare
  Kanske kan du använda testläsarna till detta? Be någon utomstående läsa din text. Du blir blind för din egen text.
 10. Slå upp ord i synonymordlista och SAOL
  Viktigt, om du är osäker på stavningen, att du använder SAOL (Svenska akademiens ordlista). Om du upprepar samma ord flera gånger, kan du byta ut ordet genom att använda en synonymordlista.

Lycka till!

Monica