Böcker, Planering, Projekt, Skriva

Vilket skrivprojekt jobbar du med just nu?

Vilket skrivprojekt jobbar du med just nu?

Du har väl börjat med att skapa en rutin kring ditt skrivande? Dessutom en plan. Har du en plan? Kanske du rent av kan använda dig av ett projektverktyg så att du kan följa upp ditt projekt?

Jag har noga planering i min elektroniska kalender. Och det syns tydligt NÄR jag har skrivit eller redigerat någon bok.

Här kan du exempelvis se att jag efter promenad och lunch, redigerade min roman MAMMA LÅT MIG LEVA. Den skickades till förlaget den 7 januari 2024. Nu håller jag tummarna för att de vill ge ut den.

Du ser i min planering den faktiska tiden, dvs att jag redigerade i 1,5 timme. Så såg det inte ut i min kalender när jag planerade.

Ser du, jag följer upp VARJE aktivitet i min kalender så att jag kan se det verkliga utfallet av dagen.

Dessutom följer jag noga upp i ett projektverktyg. Det kan exempelvis se ut så här:

I verktyget skriver jag således in exakta tiden för redigeringen eller skrivandet. Sedan drar jag uppgiften till kolumnen KLAR. På så sätt kan jag få ut en tydlig rapport per projekt eller en sammanställning av all tid jag har lagt på mitt skrivande. Spännande, eller hur?

Självfallet har jag även en kolumn för sådant som händer EFTER redigeringen. Här kan du se ett exempel på detta. Lila innebär att boken är tryckt och klar. Rosa att den har skickats vidare till förlag.

Hur följer du upp dina skrivprojekt och hur planerar du dem?

Monica